четверг, 20 августа 2020 г.

ОГОЛОШЕННЯ

28.08.2020 р. об 11.00 в приміщенні початкової школи ШСШ №1 (уточнити) відбудеться І засідання міської комісії вчителів 4 класів. Будуть розглянуті питання:

Тематика засідань
Форма
Методи
Дата
Місце
Відповідальні
I засідання
Сер-
пень
СШ
№ 1
Керівник Бондаренко О.А.
1
Аналіз роботи  комісії у 2019-2020 н.р. та завдання на новий навчальний рік. Обговорення та затвердження плану роботи на 2020-2021 н.р.
Секція конференції
Аналітична доповідь
Бондаренко О. А., ШСШ№ 1
2
Критично-аналітичний огляд  інструктивно-методичних матеріалів,  нормативних документів , науково-методичної літератури
Експрес-інформація
Круш І.В.
ШЗШ №12
3
Про участь в фаховому конкурсі « Учитель року»
Майстер- клас
Номоконова А.С ШСШ №13
4
Інклюзивне та індивідуальне навчання: досвід, проблеми, перспективи.
З досвіду роботи
Волкова Н.В. ШСШ І-ІІІ ст. №1
5
Огляд науково-методичної літератури, інтернет-ресурсів для якісної роботи вчителя
Огляд інтернет-ресурсів,
Синиця О.В. ШЗШ І-ІІІ ст. № 4

вторник, 7 июля 2020 г.ПЛАН РОБОТИ

методичного об’єднання вчителів початкових (4-х) класів закладів загальної середньої освіти

Шосткинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2021 навчальний рік


1.      Аналіз роботи методичної комісії вчителів 3-х класів та завдання на новий навчальний рік
          У 2019-2020 н.р. педагоги методичної комісії вирішували першочергові завдання навчання та виховання учнів у сучасних умовах. Учителі 3-х класів працювали над реалізацією методичної проблеми «Формування інноваційної культури як важливого чинника забезпечення якісної освіти, реалізації державних стандартів, розвитку національно свідомої, творчої, життєво компетентної особистості». Реалізація проблеми здійснювалась на засіданнях, роботи між засіданнями, шляхом самоосвітньої діяльності. Основні завдання методичної комісії виконано.
          Якісний склад методичної комісії порівняно з попереднім роком змінився, налічує 31 вчитель. Серед них: учителів-методистів – 2, старших вчителів – 8, вчителів вищої категорії – 8, I категорії – 7, II категорії – 1, спеціалістів - 4.
           Протягом року проведено 3 засідання, 1 із них дистанційно. Розглядались актуальні питання методики і практики, впровадження інноваційних технологій, презентація досвіду роботи вчителів, які працюють за інноваційними технологіями «Інтелект України», «Я дослідник», «Розумники»,  в пілотних класах НУШ. Найбільш активні виступаючі: Балицька В. А , Бондаренко О.А. Мозгова Л.Д. Пройшли атестацію 8 педагогів: 6 підтвердили категорію, а 2 вчителі – підвищили.  Вчителі, які атестувалися,брали участь конкурсі «Учитель року», у фестивалі інноваційних уроків,  провели відкриті уроки для педагогів міста, розкрили досвід роботи з методичної теми на засіданні методичної комісії.
У Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «Учитель року» взяли участь Номоконова Анна Сергіївна, яка посіла І місце у І (зональному) турі та Фесенко Л. О, яка посіла ІІ місце. У міському фестивалі інноваційних уроків взяли участь Балицька В.А., Бондаренко О.А., Замес О.О., Литвин С. П. про що отримали сертифікати.
Киреєва В.М.(ШЗШ№11) продовжила  працювати за інноваційною програмою «Інтелект України», Бондаренко О.А. (ШСШ №1) у Всеукраїнському інноваційному освітньому проєкті «Я - дослідник». Полтавець В.І.  керівник семінару –практикуму «Сучасний інтегрований урок в умовах НУШ»
            Педагоги ШСШ№13 Балицька В.А., Мелькунова О.Д., Мозгова Л.Д.– учасники пілотного експериментального проєкту з упровадження нового Державного стандарту початкової освіти (третій рік навчання) .Мелькунова О.Д., Мозгова Л.Д.брали участь у форумі учасників пілотного проекту НУШ, Мозгова Л.Д. у моніторингу МОН України. Ділилися досвідом роботи на регіональному науково-практичному семінарі  в місті Глухів Балицька В.А., Мозгова Л.Д . Назаренко С.М. ,  Бондаренко О. А. брали участь у Всеукраїнських науково-практичних інтернет – конференціях.  Підвищували свій професійний рівень на курсах СОІПО щодо навчання учнів перших класів відповідно до Концепції НУШ – 28 учителів ММК. Усі вчителі під час карантину  підвищили свій професійний рівень шляхом проходження онлайн-курсів, онлайн конференцій, семінарів та вебінарів.
         Підготували матеріали та їх опублікували у фахових виданнях та електронних ресурсах 28 учителів.
Значна робота проведена з обдарованими учнями: у конкурсі ім.П. Яцика, Всеукраїнських інтерактивних конкурсах. У порівнянні з минулим роком учителі підготували більше учасників інтерактивних та інтелектуальних конкурсів: «Кенгуру», «Колосок», «Соняшник», «Бобер», «Санфлауер», «Патріот», «Проба пера» – всього 367 учасників.
 Систематично проводились консультації для вчителів міста керівником комісії. Налагоджена методична допомога молодим спеціалістам: Номоконовій А.С. Кузяніній О.Г., вчителями-наставниками Балицькою В.А., Скляренко Т.І.
           Упродовж року працював блог комісії (відповідальна Новікова А.М.), вчасно висвітлювалася робота методичної комісії, робилися оголошення. 
            Вивчення особистих запитів і потреб педагогів показало, що найбільш вдалим у роботі міської комісії вчителі вважають обмін досвідом учителів , які працюють у пілотних класах НУШ, висвітлення практичних питань з впровадження методів та прийомів роботи в НУШ, обмін досвідом роботи з питань організації навчально- дослідницької діяльності, реалізації інноваційно-освітнього проєкту «Я-дослідник», «Інтелект України», проведення майстер-класів.
Вчителі запропонували особливу увагу приділити питанням з дистанційного навчання учнів, вивченню питань використання інноваційних технологій, спрямованих на реалізацію вимог Державного стандарту, орієнтирів Нової української школи на основі компетентнісного підходу, формуванню новітніх STEM-компетентностей здобувачів освіти, питанням педагогіки партнерства.
            У наступному навчальному році комісія буде працювати над проблемою «Формування інноваційної культури педагога як важливого чинника забезпечення якісної освіти,  реалізації державних освітніх ініціатив, творчого та інтелектуального розвитку особистості».             
Пріоритетні напрямки:
·     розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників (знання навчального предмета, фахових методик, технологій);
·     реалізацію вимог нових Державних освітніх стандартів, оновлених програм, очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності, індивідуальної освітньої траєкторії учня;
·     продуктивну реалізацію компетентнісного потенціалу кожної освітньої галузі та предмету: формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»;
·     формування новітніх STEM-компетентностей майбутніх громадян країни;
·     вивчення психолого-фізіологічних особливостей здобувачів освіти певного віку, основ андрагогіки, оновлення знань з педагогіки та психології;
·     використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку;
·     забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами (до таких дітей, зокрема, можуть бути віднесені діти з інвалідністю, обдаровані діти, діти з національних меншин, діти, які не встигають опанувати навчальну програму з різних причин тощо);
·     впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інноваційних практик, створення умов для саморозвитку та самореалізації кожної особистості.

2.     Засідання комісії:

Тематика засідань
Форма
Методи
Дата
Місце
Відповідальні
I засідання
Сер-
пень
СШ
№ 1
Керівник Бондаренко О.А.
1
Аналіз роботи  комісії у 2019-2020 н.р. та завдання на новий навчальний рік. Обговорення та затвердження плану роботи на 2020-2021 н.р.
Секція конференції
Аналітична доповідь
Бондаренко О. А., ШСШ№ 1
2
Критично-аналітичний огляд  інструктивно-методичних матеріалів,  нормативних документів , науково-методичної літератури
Експрес-інформація
Круш І.В.
ШЗШ №12
3
Про участь в фаховому конкурсі « Учитель року»
Майстер- клас
Номоконова А.С ШСШ №13
4
Інклюзивне та індивідуальне навчання: досвід, проблеми, перспективи.
З досвіду роботи
Волкова Н.В. ШСШ І-ІІІ ст. №1
5
Огляд науково-методичної літератури, інтернет-ресурсів для якісної роботи вчителя
Огляд інтернет-ресурсів,
Синиця О.В. ШЗШ І-ІІІ ст. № 4
II засідання
Гру
день
СШ № 1
Керівник Бондаренко О.А.
1
Методи та інструменти педагога та учня при організації  дистанційного навчання.
Методична студія
Презента-ція  відео фрагментів
Новікова А.М, НВК:СШ-ліцей.
2
Цифрові технології для формувального оцінювання
Методич-ний практикум
Рикова Н.В. ШЗШ І-ІІІ ст. № 11
3
Творчі звіти вчителів, які атестуються  
Портфоліо
Волкова Н.В.,  Осадча О. П.,  Новікова А.М.,  Круш І. В.
III засідання
Кві
тень
СШ
№ 1
Керівник      Бондаренко О.А.
1
Педагогіка партнерства. Партнерство у школі: у чому секрет?
Круглий стіл
Майстер-клас
Колотуша Л.І.
2
Формування дослідницьких навичок здобувачів освіти початкових класів відповідно концепції НУШ.
З досвіду роботи
Бондаренко О.А. ШСШ №1
3
Завершення навчального року та підготовка до ДПА
Експрес-інформація
Кравцова Н. В. ШЗШ І-ІІІ ст. № 5
4
Про результати пілотного проекту НУШ
Експрес-інформація
Мелькунова О.Д.  Мозгова Л.Д.,
ШСШ І ст. № 13.
5
Вивчення потреб і запитів педагогів
Анкетуван
ня
Бондаренко О.А.

3.Робота між засіданнями:

Зміст роботи
Дата
Місце проведення
Відповідальний
3.1 Організаційно-методична діяльність
1
Надання консультацій з питань змісту, методики викладання та організації навчально-виховного процесу
Перший
 вівторок о 14.00
ШСШ
 № 1
Бондаренко О.А.
2
Підготовка та участь учнів в інтелектуальних конкурсах
Упродовж року
ЗЗСО
Вчителі
3
Участь у міському фестивалі інноваційних уроків
Лютий
ЗЗСО
Вчителі
4
Участь педагогів у всеукраїнських, регіональних, обласних методичних заходах
Упродовж року
ЗЗСО
Вчителі
5

Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються: Волкова Н.В.,  Осадча О. П.,Новікова А.М.,  Круш І. В.
Упродовж року
школи №№ 1, 2, 10, 11,12
Бондаренко ОА., керівники ЗО
3.2 Описово-корекційна діяльність:
1
Наставництво молодих вчителів:Кузяніна О. Г. –  ШЗШ№8
Упродовж  року
ШЗШ№8
Скляренко Т.І.
2
Вивчення та обговорення досвіду роботи вчителів на засіданнях комісії
На засіданнях
Вчителі
3.
Вивчення досвіду роботи Бондаренко О.А.
Упродовж  року
ШСШ №1
4.
Косультативна підтримка. Онлайн-консультпункти
Упродовж  року
Бондаренко О.А
3.3. Інформаційно-просвітницька діяльність
1
Підготовка публікацій методичних матеріалів у професійних виданнях та місцевій пресі
Упродовж року
ЗЗСО
Вчителі
2
Продовження роботи блогу комісії
Новікова А.М., Номоконова А.С.
3
 Робота над поглибленням самоосвітньої діяльності
Вчителі
3.4 Експериментально-дослідницька діяльність
1.
Участь у всеукраїнському експерименті «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту» та інформація на засіданнях
Упродовж року
ШСШ
№13
Балицька В.А.,
Мелькунова О.Д.,
Мозгова Л.Д.
2.
Робота за програмою «Інтелект України»
Упродовж року
ШЗШ
№11
Кирєєва В.М.
  3.
Робота за інноваційним освітнім проєктом «Я-дослідник»
Упродовж року
ШСШ №1
Бондаренко О.А., Волкова Н.В.
3.5 Експертно-діагностична діяльність
1
Аналіз кадрового складу комісії
Вересень
ЗЗСО
Бондаренко О.А.
2
Моніторинг  запитів та потреб педагогів
Березень
Бондаренко О.А.
3
Аналіз роботи методичної комісії
Травень
Бондаренко О.А.